گزارش تصویری: راهپیمایی روز جهانی قدس شهرستان شوط- شهر مرگنلر

💢همه آمده بودند

🔹راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در شهرستان شوط

#شهر مرگنلر

⬅️گزارش تصویری