دیدار مردمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی به همراه کارشناسانبا مردم شریف شهرستان شوط و بررسی مسائل و مشکلات آنان در حوزه های مختلف در محل فرمانداری شهرستان شوط