آموزشگاه آینده سازان شهر یولاگلدی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد آماده افتتاح در روزهای آتی می باشد.