وزیر ارتباطات و فناوری اطلات کشور وارد شهرستان شوط شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلات کشور وارد شهرستان شوط شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط:با استقبال حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط جناب آقای محمد جواد آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلات کشور وارد شهرستان شوط شد.

 با استقبال حسن عبدالهی اصل  فرماندار شهرستان شوط  محمد جواد آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلات کشور وارد شهرستان شوط شد.

🔹 وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلات کشور به منظور بهره‌برداری از چند طرح و پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات  با اعتباری بالغ بر 1840000 میلیون ریال  در استان آذربایجان غربی وارد شهرستان شوط شد.