مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با فرماندار شوط دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،  نیر الهامی ، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی و هیئت همراه  با شهروز بابازاده،  فرماندار شهرستان شوط  دیدار کرد .