با حکم استاندار آذربایجان غربی؛

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری آذربایجان غربی منصوب شد
با حکم استاندار آذربایجان غربی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى حکمى "امیر جوان کیا" را به عنوان "مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری" منصوب کرد.