جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شوط

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛ جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست فرماندار و با حضور اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با قدردانی از عملکرد  نیرو های نظامی و انتظامی و دستگاههای متولی مبارزه با مواد مخدر شهرستان، خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی ، پیشگیری و اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدربرای همگان ضروری بوده  و  باید به صورت جدی توسط دستگاههای مختلف پیگیری شود

حسن عبدالهی اصل تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر پیگیر هستیم بحث ‏آموزش  توسط افراد متخصص می‌باشد. آموزش در مدارس با کمک آموزش وپرورش و نهادهای مربوطه و ‏آموزش کارکنان دولت و ادارات سطح شهر می باشد که امیدواریم بتوانیم گوشه ای از مشکلات موجود ‏را با این امر برطرف نمائیم‎ .‎

وی خاطر نشان کرد: اداره بهزیستی بنا به وظیفه ذاتی خود و با استفاده از ظرفیت سایر ادارات باید زیرساخت های لازم را در امر مبارزه با مواد مخدر در جامعه فراهم کند.

فرماندار شوط خواستار  استفاده از نظرات کارشناسان ،مبلغین و روحانیت و سازمانهای مردم نهاد در شهرستان شد و تصریح کرد: ‏ با استفاده از  گسترش آگاهی های مربوط به مواد مخدر و ظرفیتهای موجود مشکلات و معضلات به مواد مخدر را در جامعه به حداقل ممکن برسانیم‎.

فرماندارشوط اثر بخشی اقدامات پیشگیرانه با اجرای برنامه های ورزشی و فرهنگی و غیره در بحث مبارزه با مواد مخدر را بسیار مهم ارزیابی کردو گفت: تقویت راهکارهای پیشگیرانه، میل و رغبت به مصرف مواد مخدر را از بین خواهد برد و این امر موجب کمتر درگیر شدن دیگر دستگاههای متولی در دراز مدت خواهد بود.

عبدالهی اصل خواستار نظارت بیشتر شبکه بهداشت و درمان بر توزیع داروها از طریق داروخانه ها و عطاری ها و نظارت بیشتر اماکن بر اماکن حواشی شهر از جمله خانه باغ ها ، آرایشگاههای زنانه و فروشگاههای فروش لوازم آرایشی شد.