گزارش تصویری 💢دیدار مردمی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی به همراه معاونین و مدیران و کارشناسان حوزه مختلف بخش کشاورزی