*احسان ماندگار*

*احسان ماندگار*
خانواده محترم مرحوم خضر نژاد تعدادی تجهیزات پزشکی مورد نیاز به ارزش ۱۷۰ میلیون ریال به مرکز خدمات جامع سلامت یولاگلدی اهدا نمودند.

*احسان ماندگار*

خانواده محترم مرحوم خضر نژاد تعدادی تجهیزات پزشکی مورد نیاز به ارزش ۱۷۰ میلیون ریال به مرکز خدمات جامع سلامت یولاگلدی اهدا نمودند.

دکتر رضائیه آزاد ی سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان شوط از این عمل خداپسندانه و خیرخواهانه خیرین که در عرصه سلامت با سخاوتمندی این شبکه را یاری می نمایند نهایت تقدیر و تشکر را به عمل آورده و برای آن مرحومین طلب مغفرت از درگاه خدواند متعال نمودند.

 سرپرست محترم شبکه از شهرداری محترم یولاگلدی که در این راستا نهایت همکاری را می نمایند تقدیر نمود.

دراین مراسم شهردار یولاگلدی با تقدیم لوح سپاس از خانواده محترم خضر نژاد تقدیر بعمل آورد.

😷 پویش ملی « من ماسک میزنم»😷