اطلاعیه واکسیناسیون:

اطلاعیه واکسیناسیون:
به اطلاع شهروندان محترم می رساند که از تاریخ 9 اردیبهشت ماه مرکز تجمیعی واکسیناسیون واقع در سالن اجتماعات یادگار امام ( ره) تعطیل شده است. خدمات واکسیناسیون طبق روال در ایام غیر تعطیلی و در وقت اداری در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت دایر خواهد بود. روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط