کسب مقام قهرمانی تیم کشتی شهرستان شوط در مسابقات قهرمانی نوجوانان استان به سرپرستی حجت احمدزاده و مربیگری ولی حسنلو به میزبانی شهرستان ارومیه .