دوره آموزشی دهیاران و شورهای اسلامی شهرستان شوط برگزار شد

دوره آموزشی دهیاران و شورهای اسلامی شهرستان شوط برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:دوره آموزشی آشنایی با وظایف و اختیارات اعضای شورای اسلامی روستا با حضور فرماندارشوط ، معاون مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی ، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان شوط در محل سالن اجتماعات فرهنگ ارشاد اسلامی شوط برگزار شد.

دوره آموزشی آشنایی با وظایف و اختیارات اعضای شورای اسلامی روستا با حضور فرماندارشوط  ، معاون مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی ، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان شوط در محل سالن اجتماعات فرهنگ ارشاد اسلامی شوط برگزار شد.