#ویدئو_کنفرانس برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه به ریاست نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حضور فرماندارشهرستان شوط و معاون ایشان بصورت ویدئو کنفرانس در جلسه