بازدید از طرح های عمرانی روستای صوفی توسط فرماندارشهرستان شوط ،بخشدار مرکزی و دهیار و شورای اسلامی