بررسی مسایل و مشکلات روستای سلیمان کندی

بررسی مسایل و مشکلات روستای سلیمان کندی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: فرماندار شهرستان شوط با اهالی و ریش سفیدان روستای سلیمان کندی دیدار نموده و مسائل و مشکلات این روستا در خصوص تداخلات اراضی کشاورزی بررسی و مرتفع شد.