شهادت

مراسم سومین و هفتمین روز شهادت شهیدامیر اصغرنژاد

مراسم سومین و هفتمین روز شهادت شهیدامیر اصغرنژاد
مراسم سومین و هفتمین روز شهادت شهیدامیر اصغرنژاد روز یکشنبه مورخه 1401٫08٫29 از ساعت 15 الی 16/30 در مسجد جامع شهر شوط برگزار خواهد شد.