اطلاعیه ملاقات مردمی مسئولین با مردم در مساجد

اطلاعیه ملاقات مردمی مسئولین با مردم در مساجد
برنامه دیدار چهره به چهره مسئولین با مردم و بررسی مسایل و مشکلات شهروندان بصورت پرسش و پاسخ #هرشب_یک_مسجد اطلاعات تکمیلی در تصویر بالا👆👆👆