/جهاد کشاورزی،آموزش و پرورش،فنی و حرفه ای/

بازدید سرزده معاون فرماندار شهرستان شوط به همراه مسئول حراست فرمانداری از ادارات شهرستان شوط

بازدید سرزده معاون فرماندار شهرستان شوط به همراه مسئول حراست فرمانداری از ادارات شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: رضایی معاون فرماندار شهرستان شوط در راستای رسیدگی به امور و مسائل و مشکلات مردم در نهادها از دستگاه های دولتی شهرستان شوط به صورت سرزده بازدید کرد رضایی ضمن بازدید از بخشهای مختلف این ادارات در گفتگو با روسا و کارکنان از زحمات آنها تقدیر و با تعدادی از ارباب رجوع حاضر در ادارات گفتگو و در جریان نحوه خدمات رسانی این ادارات قرار گرفت.