پرداخت۳ میلیارد ریال کمک هزینه درمانی برای ۲۰۰۰نفراز مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شوط

پرداخت۳ میلیارد ریال کمک هزینه درمانی برای  ۲۰۰۰نفراز مددجویان  تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شوط
رئیس کمیته امداد شهرستان شوط گفت: ۳میلیارد ریال کمک هزینه های درمانی به مددجویان تحت حمایت در این شهرستان طی سال ۱۳۹۸ پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط

  رئیس کمیته امداد شهرستان شوط گفت: ۳میلیارد ریال کمک هزینه های درمانی به مددجویان تحت حمایت در این شهرستان طی سال ۱۳۹۸ پرداخت شده است.

وی افزود: در بخش کمک به رفع سو تغذیه ۴۹ کودک, مجموعا  ۴۹۰میلیون ریال برای خرید مایحتاج عمومی از فروشگاه‌های طرف قرارداد پرداخت شده است.

رییس کمیته امداد شهرستان شوط تصریح کرد: درفعالیت کمک به تامین تجهیزات درمان بیماران صعب العلاج درشهر ومناطق محروم  ۵۷۰ میلیون ریال به حساب سرپرستان خانوار و بیماران صعب العلاج واریز شده است.

محرم آقاپور در ادامه گفت: مبالغی نیز جهت کمک به فرانشیز خدمات ویژه درمانی مددجویان شهرستان  شوط به ارزش یک میلیارد و نصد و چهل میلیون ریال هزینه شده است.

وی گفت:خدمات بهداشتی درمانی در طی سال گذشته برای ۲۰۰۰ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد شهرستان شوط ارائه شد.

#به_مددالهی_کرونا_را_شکست_میدهیم
 
#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت
 
#بسیج_ملی_علیه_کرونا

#درخانه_بمانیم