خوب است بدانید......

خوب است بدانید......
در دولت سیزدهم محقق شد در راستای حمایت از مصرف کننده و کنترل قیمت گوشت در بازار 4817 تن گوشت مرغ منجد گوشت ، گوشت قرمز و تخم مرغ در آذربایجان غربی با قیمت مصوب دولتی توزیع شده است.