فرماندار شوط:

طرح‌های منابع طبیعی زیر ساختی است و بایستی اعتبارات خوبی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری شهرستان تخصیص داده شود

طرح‌های منابع طبیعی زیر ساختی است و بایستی اعتبارات خوبی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری شهرستان تخصیص داده شود
فرماندار شوط گفت:طرح‌های منابع طبیعی زیر ساختی است و بایستی اعتبارات خوبی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری شهرستان تخصیص داده شودو تلاش خواهد شد با جذب اعتبارات از طریق سازمان منطقه آزاد ماکو و اعتبارات استانی طی مکاتباتی اقدام شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:

فرماندار شوط با بیان اینکه آبخیزداری سازنده‌ترین راهکار مقابله با خشکسالی است خاطر نشان کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری و هدایت آب‌های سطحی علاوه بر کاهش خسارات ناشی از سیلاب‌های فصلی در تقویت منابع آبی و بهبود تولیدات کشاورزی ورونق کسب وکار نقش موثری دارد.

شهروز بابازاده  تصریح کرد: طرح‌های منابع طبیعی زیر ساختی است و بایستی اعتبارات خوبی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری شهرستان تخصیص داده شود و تلاش خواهد شد با جذب اعتبارات از طریق سازمان منطقه آزاد ماکو و اعتبارات استانی طی مکاتباتی اقدام شود.

وی ادامه داد: پایداری خاک وآب هر دو وابسته به اجرای آبخیزداری است وما خواستار توجه بیشتر و اجرای این قبیل طرح‌ها در شهرستان هستیم.

در این نشست ضمن طرح مسائل و مشکلات پیش‌روی توسعه شهرستان درحوزه منابع طبیعی، راهکار‌های اجرایی در جهت تسریع امور مورد بحث وبررسی قرار گرفت