🔹بخشنامه تغییر ساعت کاری ادارات

💢اطلاعیه

🔹بخشنامه تغییر ساعت کاری ادارات

🔸در راستای طرح ملی کاهش پیک بار مصرف برق در سال ۹۸ و با پیشنهاد شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی بمنظور صرف جویی در مصرف برق، ساعت کاری کلیه دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی،بانک ها، شهرداریها و مهدکودک ها در سطح شهرستان از روز شنبه اول تیرماه لغایت ۱۵ مرداد ماه سال جاری از ساعت ۶/۳۰ صبح لغایت ۱۳/۳۰ ظهر خواهد بود.