جلسه مشترک هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات شهرستان شوط با نمایندگان و بازرسان فرماندار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه مشترک هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات شهرستان شوط با نماینگان فرمانداری بازرسان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط در این دوره آموزشی گفت : مهم ترین وظیفه نمایندگان فرماندار مدیریت شعبه و حفظ آرامش در شعبه است و در همین راستا نمایندگان فرماندار باید با نمایندگان هیات نظارت ، هیات بازرسی و هیات اجرایی تعامل و همکاری لازم را داشته باشند.
 
عبدالهی اصل افزود : نمایندگان فرماندار باید قبل از روز اخذ رای اعضای شعب خود را شناسایی کنند تا در روز اخذ رای مشکلی نداشته باشند .

فرماندار شهرستان شوط تصریح کرد : نمایندگان فرماندار و اعضای شعب اخذ رای باید ساعت ۷ صبح در محل شعبه اخذ رای مستقر شوند و شرایط را برای آغاز فرایند اخذ رای در ساعت ۸ صبح فراهم کنند .

عبدالهی اصل بیان کرد: اهتمام بر اجرای قوانین و هماهنگی بین اعضای شعب و عوامل هیات نظارت از وظایف نمایندگان فرماندار است و مسئولیت های آنها در کتابچه ویژه انتخابات تشریح شده است و باید مطالعه کنند، تا در روز رای‌ گیری مشکلی پیش نیاید.

تعامل و همکاری با عوامل هیئت نظارت از دیگر خواسته های فرماندار از نمایندگانش در شعب اخذ رای بود.

گفتنی است ارائه پاسخ به سوالات حاضرین بخش عمده ای از وقت این جلسه را به خود اختصاص داد.

همچنین در این جلسه در  خصوص نحوه شمارش آراء ، آراء باطله ، تجمیع آرا و پلمپ صندوق در پایان فرایند اخذ رای و.... توضیحاتی توسط کارشناس مربوطه ارائه شد.