بازدید معاون فرماندار شوط به همراه رییس منابع آب شهرستان از مسیل سیلاب ها و واحدهای تولیدی شهرستان

بازدید معاون فرماندار شوط به همراه رییس منابع آب شهرستان از مسیل سیلاب ها و واحدهای تولیدی شهرستان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: معاون فرماندار شوط به همراه رییس منابع آب شهرستان از واحد تولیدی مشتقات نفتی زمردی و روند لایروبی مسیل قزل یار و زهکش اصلی منتهی به رودخانه زنگمار در روستای قابانباسان بازدید نموده و در روند اجرای این فعالیت ها قرار گرفتند.