برگزاری جشنواره بومی و محلی در روستای گردشگری چاوقون شهرستان شوط بمناسبت بزرگداشت روز جوان