برگزاری مراسم بزرگداشت ارتحال ملکوتی امام (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد درشهر #مرگنلر

مراسم بزرگداشت ارتحال ملکوتی امام (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد درشهر #مرگنلر با حضور بخشدار و شهردار واعضای شورای اسلامی و اهالی شهر مرگنلر در محل مسجد جامع شهر برگزار شد.