دیدار و گفتگوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی با بابازاده فرماندار شهرستان شوط

دیدار و گفتگوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی با بابازاده فرماندار شهرستان شوط

در این دیدار که با حضور امام جمعه شهرستان شوط در دفتر فرماندار برگزار گردید موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گفت؛

- ضرورت تشکیل جلسات شورای هماهنگی بخش کشاورزی شهرستان
- حل مشکل اختصاص به موقع نهاده‌های دامی به شهرستان
- مدیریت امور اراضی شهرستان و مسائل اداری مربوط به آن
- نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه بخش کشاورزی
- برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از فضاهای اداری مازاد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
- تصویب ارائه تسهیلات به طرح مهم صنایع تبدیلی در شهرستان
- نوسازی نهرهای سنتی شهرستان به منظور جلوگیری از هدررفت آب در بخش کشاورزی