با حضور فرمانده پایگاه نیروی هوایی شمالغرب کشور

با امیر اصغرنژاد جانباز بالای 70 درصد دیدار شد

با امیر اصغرنژاد جانباز بالای 70 درصد دیدار شد
دیدار فرماندار شهرستان شوط و فرمانده پایگاه نیروی هوایی شمالغرب کشور با جانبار امیراصغرنژاد وتقدیر و تشکر از خانواده گرامی ایشان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان :فرماندار شهرستان شوط و فرمانده پایگاه نیروی هوایی شمالغرب کشور با جانبار امیراصغرنژاد  دیدار نموده وبا اها لوح تقدیر و هدایایی اززحمات خانواده گرامی ایشان تقدیر و تشکر بعمل آوردند.