🔸برگزاری جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

🔸برگزاری جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شهرستان شوط برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شوط با حضور #معاون فرماندار و اعضای شورای
 با محوریت هماهنگی و برنامه ریزی هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر در فرمانداری برگزار شد.

در ادامه جلسه اعضا نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نموده و معاون فرماندار در راستای برگزاری هر چه باشکوهتر مراسمات و همایش ها بمناست هفته جهانی مبارزه با مواد در را شهرستان توسط مسئولین را خواستار شد.
.