آلبوم تصویری / برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی با محوریت شهرستان شوط

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با محوریت شهرستان شوط به ریاست محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.


در این جلسه 91 مصوبه شامل 79 مصوبه عمرانی و  12 مصوبه اقتصادی برای شتاب بخشیدن به روند توسعه، پیشرفت و آبادانی شهرستان شوط به تصویب رسید.