اطلاعیه: شبکه دامپزشکی شهرستان شوط

آغاز واکسیناسیون دام سنگین شهرستان بر علیه بیماری لمپی اسکین

آغاز واکسیناسیون دام سنگین شهرستان بر علیه بیماری لمپی اسکین
به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شوط: در راستای رسالت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر ایمن سازی جمعیت دامی بر علیه بیماری های دامی ، کلیه دامهای سنگین شهرستان ( گاو و گوساله ) بر علیه بیماری لمپی اسکین به صورت رایگان واکسینه خواهند شد. امید است دامداران محترم همکاری لازم را با اکیپهای مایه کوبی مبذول فرمایند.