#اطلاعیه_تعطیلی_هفته_بازار_ومیدان_دواب_شهریولاگلدی

#اطلاعیه_تعطیلی_هفته_بازار_ومیدان_دواب_شهریولاگلدی
بدینوسیله باطلاع کلیه همشهریان عزیز و مردم منطقه علی الخصوص دامداران و کشاورزان و چوبداران میرساند که روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۹ #میدان_دواب_وهفته_بازارشهریولاگلدی برابر تصمیمات جدید ستاد مبارزه با ویروس کرونای شهرستان تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.

#اطلاعیه_تعطیلی_هفته_بازار_ومیدان_دواب_شهریولاگلدی

بدینوسیله باطلاع کلیه همشهریان عزیز و مردم منطقه علی الخصوص دامداران و کشاورزان و چوبداران میرساند که روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۹ #میدان_دواب_وهفته_بازارشهریولاگلدی برابر تصمیمات جدید ستاد مبارزه با ویروس کرونای شهرستان تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.
 
لذا از فروشندگان، بازاریان و دستفروشان عزیز تقاضا میشود از مراجعه به #میدان_دواب_وهفته_بازارشهریولاگلدی تا اطلاع ثانوی خودداری نمایند.تا به یاری خداوند سبحان بتوانیم شاهد ریشه کن شدن این ویروس منحوس باشیم.

ضمنا تمامی ورودیها به #میدان_دواب_وهفته_بازارشهریولاگلدی مسدود وتوسط نیروهای محترم نظامی و انتظامی و عوامل شهرداری و بازرسان بهداشت کنترل و نظارت خواهد شد.


روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری یولاگلدی