بازدید فرماندار از بخشدار مرگنلر شهرستان شوط

بازدید فرماندار از بخشدار مرگنلر شهرستان شوط
فرماندار شهرستان شوط در راستای بررسی مسایل و مشکلات بخش قره قویون با بخشدار دیدار نمودند.

فرماندار شهرستان شوط به همراه معاون در بخشداری قره قویون حضور یافتند و با بخشدار مرگنلر در خصوص موضاعاتی از جمله بررسی مسائل و مشکلات در حوزه های مختلف بخش
-بحث و بررسی در خصوص روند برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش قره قویون دیدار و گفتگو نمودند