جلسه هماهنگی کارگروه های موضوع اصلاحیه تصویب نامه بند (خ) ماده ۳۳( امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده) در شهرستان شوط

جلسه هماهنگی کارگروه های موضوع اصلاحیه تصویب نامه بند (خ) ماده ۳۳( امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده)  در شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: جلسه کارگروه بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه در سال 97 شهرستان شوط ، با حضور فرماندارشوط، جهاد کشاورزی و روسای بانکهای شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

جلسه هماهنگی کارگروه های موضوع اصلاحیه تصویب نامه بند (خ) ماده ۳۳( امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده)  در شهرستان شوط به ریاست فرماندار  و با حضور رئیس جهاد کشاوری و روسای بانکهای شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: جلسه کارگروه بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه در سال 97 شهرستان شوط ، با حضور فرماندارشوط، جهاد کشاورزی و روسای بانکهای شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.
♦️فرماندار شوط در این کارگروه گفت: اشخاص بدهکار مشمول استفاده از مساعدت بند "خ" ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در سال 1397، مبنی بر امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه در سال زراعی 1397-1396 به مدت سه سال، برای کشاورزان مورد تائید قرار گرفته است.
♦️عبدالهی اصل اعلام کرد، که اقدامات و مراحل قانونی جهت امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده  با جدیت در حال پیگیری بوده و به محض اجرایی شدن آن از طرف بانک ها، اطلاع رسانی های عمومی صورت می پذیرد.
♦️وی عنوان کرد:بر این اساس از بانک ها خواسته شد با معرفی مشمولین واجد شرایط امهال تسهیلات از طریق کارگروه مندرج در مصوبات طرح و  مراتب را در چارچوب ضوابط بانکی  اجرایی و منعکس نمایند.