افتتاح و بهره برداری از طرح های اصلاح و توسعه شبکه برق شهرستان شوط با اعتباری بالغ بر ۴۶ میلیارد ریال بصوت نمادین شهر مرگنلر با حضور فرماندار،امام جمعه،معاون فرماندار،بخش