شهرهای قرمز کرونایی کاهش و شهرهای زرد و آبی افزایش یافتند

شهرهای قرمز کرونایی کاهش و شهرهای زرد و آبی افزایش یافتند
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس جدیدترین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از 99 به 29 شهر کاهش یافت. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد و آبی، افزایش یافته است. آخرین وضعیت رنگبندی: 🟥قرمز: 29 شهر 🟧نارنجی: 126 شهر 🟨زرد: 278 شهر 🟦آبی: 15 شهر