فرماندار شهرستان شوط:

اجتماعی کردن، بهترین و اصلی‌ترین راهکار مبارزه با کرونا است

اجتماعی کردن، بهترین و اصلی‌ترین راهکار مبارزه با کرونا است
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط فرماندار شهرستان شوط گفت: اجتماعی کردن، بهترین و اصلی‌ترین راهکار مبارزه با کرونا است و در این راستا باید از تمامی ظرفیت‌ها بهره گرفت. بنابر این تقویت نظارت به بهبود ادامه کار کمک می‌کند.

فرماندار شهرستان شوط:

 اجتماعی کردن، بهترین و اصلی‌ترین راهکار مبارزه با کرونا است و در این راستا باید از تمامی ظرفیت‌ها بهره گرفت. بنابر این تقویت نظارت به بهبود ادامه کار کمک می‌کند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط

فرماندار و رئیس شورای هماهنگی پیشگیری، مقابله با کرونا ویروس گفت: برای اجتماعی کردن امر مبارزه با ویروس کرونا باید پایه‌ریزی قوی صورت گیرد.

عبدالهی اصل با اشاره به  ضرورت ارتباط و برقراری ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد در راستای مبارزه با کروناویروس، گفت: با توجه به این‌که احتمال فرسایش در جریان این مبارزه متصور است می‌توان با تعامل و برقراری ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد فعال در شهرستان از ظرفیت سمن‌ها برای پیشبرد اهداف، آموزش و اطلاع‌رسانی استفاده کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نحوه نظارت بر فعالیت سازمان های مردم در اولویت بوده زیرا این تقویت نظارت به بهبود ادامه کار کمک می‌کند

#در_خانه_بمانیم

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت

#بسیج_ملی_مبارزه_علیه_کرونا


👈جلسه ستاد مدیریت بحران  شهرستان شوط