🔹معاون فرماندار شوط

شناسایی آسیب ها و خطرات ناشی از وقوع سرقت در شهرستان از مهمترین عوامل پیشگیری از سرقت می باشد.

شناسایی آسیب ها و خطرات ناشی از وقوع سرقت در شهرستان از مهمترین عوامل پیشگیری از سرقت می باشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط ؛جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت شهرستان شوط به ریاست معاون فرماندار و با حضور بخشداران و اعضای جلسه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت شهرستان شوط برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط ؛جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت شهرستان شوط به ریاست معاون فرماندار و با حضور بخشداران و اعضای جلسه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار شوط در این جلسه بر شناسایی آسیب ها و خطرات ناشی از وقوع سرقت در شهرستان از مهمترین عوامل پیشگیری از سرقت می باشد، تاکید کرد و گفت:بهترین راه پیشگیری از سرقت کارهای فرهنگی بوده که با ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ عمومی می تواند تاثیر گذاری فراوانی در این زمینه داشته باشد.

زمانی با تاکید بر اهمیت برگزاری منظم جلسات مقابله با سرقت بصورت ماهانه خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم این امر را محقق کنیم لازم است تا شیوه های تعاملی را دنبال کرده و همکاری های لازم را در این خصوص داشته باشیم.

معاون فرماندار تصریح کرد: سند مکمل پیشگیری از سرقت در شهرستان طراحی شده و در اختیارات دستگاه های دولتی و نهادها گذاشته شده است.

وی یادآور شد: هدف اصلی ما در سطح شهرستان شوط در حوزه مبارزه با سرقت، اطلاع رسانی عمومی و بروز به مردم در خصوص شیوه های سرقت و برنامه ریزی در راستای مقابله و کاهش این معضل اجتماعی می باشد.