به ریاست معاون فرماندار شوط

بررسی مسایل و مشکلات کارخانه آجرپزی وطنی در شهرستان شوط

بررسی مسایل و مشکلات کارخانه آجرپزی وطنی در شهرستان شوط
مسایل و مشکلات کارخانه آجرپزی وطنی در شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار بررسی شد.

جلسه بررسی و تصمیم گیری در خصوص مشکل جاده دسترسی مواد اولیه واحد تولیدی آجرپزی وطنی به ریاست معاون فرماندار و با حضور مدیر صنایع سازمان منطقه آزاد ماکو و ادارات مربوطه در فرمانداری برگزار گردید.
در این جلسه پس از اظهارات زمانی معاون فرماندار در خصوص لزوم حمایت از تولیدکنندگان در سال رونق تولید، موضوع یافتن راههای جایگزین و ایمن جهت حمل مواد اولیه واحد تولیدی آجرپزی به بحث و بررسی گذاشته شد.