🔻بازدید فرماندار شهرستان شوط از نانوایی های سطح شهر یولاگلدی 👈به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط صبح امروز بصورت سرزده از چند واحد نانوایی در سطح شهر یولاگلدی