من واکسن میزنم

تداوم واکسیناسیون در شهرستان شوط

تداوم واکسیناسیون در شهرستان شوط
حضور خوب همشهریان برای دریافت واکسن کرونا از جمله واکسن فخرا در مراکز واکسیناسیون شوط همچنان ادامه دارد و استقبال خوبی از سوی شهروندان صورت می گیرد. # با تکمیل واکسیناسیون به موقع سلامت خود و خانواده خود را در سال جدید تامین نمائید. #من_واکسن_میزنم چون یکی از مهمترین راههای کاهش مرگ و میر و عوارض بیماری کرونا، واکسیناسیون است.