حضور معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد ماکو در پروژه نیمه تمام استخر آبگرم شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، در این بازدید ،  مقرر گردید پیشنهاد های لازم برای نحوه تکمیل یا تغییر کاربری این مجموعه ارائه و سازمان منطقه آزاد ماکو تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.