بررسی مسائل و مشکلات شهر یولاگلدی

بررسی مسائل و مشکلات شهر یولاگلدی
با حضور فرماندار و نماینده مردم شهرستان های ماکو،شوط،پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی،معاون فرماندار ،شهردار و شورای اسلامی شهر یولاگلدی بررسی مسائل و مشکلات شهر یولاگلدی شد

🔸بررسی مسائل و مشکلات شهر یولاگلدی

👈با حضور فرماندار و نماینده مردم شهرستان های ماکو،شوط،پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی،معاون فرماندار ،شهردار و شورای اسلامی شهر یولاگلدی

◾️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛فرماندار به همراه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با حضور در شهر یولاگلدی با شهردار و اعضای شورای اسلامی دیدار و گفتگو نموده و مسایل و مشکلات مربوط به این شهر از جمله آسفالت ریزی معابر داخلی،تامین اعتبار جهت تجهیز ماشین آلات شهرداری،ساخت پل هوایی،احداث سالن مدیریت بحران،تخصیص اعتبار جهت احداث پایگاه آتش نشانی،احداث پارک شهری و غیره ... پرداخته شد.
.