حضور شهروز بابازاده فرماندار شهرستان شوط بهمراه شهردار و سپاه ،نیروی انتظامی در پایگاه امداد و نجات جاده مرگنلر،پاسگاه انتظامی ،پایگاه های مقاومت بسیج،پلیس راه،اتش نشانی و جایگاه CNG و تبریک عید