بهره برداری از چهار طرح عمرانی و زیربنایی در منطقه آزاد ماکو با دستور رئیس جمهور

بهره برداری از چهار طرح عمرانی و زیربنایی در منطقه آزاد ماکو با دستور رئیس جمهور
چهار طرح عمرانی و زیربنایی به صورت ویدئوکنفرانسی با حضور دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در منطقه آزاد ماکو به بهره برداری رسید.

چهار طرح عمرانی و زیربنایی به صورت ویدئوکنفرانسی با حضور دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در منطقه آزاد ماکو به بهره برداری رسید.

 پروژه‌ های بزرگراه شهید سلیمانی (گیت ورودی منطقه تا تقاطع بازرگان)  به طول 50 کیلومتر، پروژه مشارکتی پایانه هوشمند و چندمنظوره نوبت دهی و خدماتی، پل تقاطع غیرهمسطح فرودگاه منطقه آزاد ماکو و راه های ارتباطی آن به طول بیش از سه کیلومتر و تاسیسات زیربنایی و محوطه های بخش زمینی فرودگاه افتتاح شد.