بازدید فرماندار شهرستان شوط و هئیت همراه از واحد شن و ماسه خلیل‌نژاد

بازدید فرماندار شهرستان شوط و هئیت همراه از واحد شن و ماسه خلیل‌نژاد
بابازاده فرماندار شهرستان شوط در چارچوب بازدیدهای هفتگی از واحدهای تولیدی شهرستان به همراه مسئولین و کارشناسان مربوطه، ضمن بازدید از واحد تولیدی شن و ماسه خلیل‌نژاد واقع در سه‌راهی قره‌آغاج، از نزدیک در جریان مشکلات واحد تولیدی قرار گرفت و برای حل آنها از جمله تأمین سوخت و صدور مجوز برداشت از معدن، دستوراتی را صادر نمود.