تحویل صندوق های رأی گیری توسط عوامل هیات اجرایی به شعبات اخذ رأی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا(شهرستان شوط)