بازدید فرماندار شهرستان شوط از کارخانه کابی آلیاژ شرکت هندی ها در حوزه بخش مرکزی شهرستان شوط

بازدید فرماندار شهرستان شوط از کارخانه کابی آلیاژ شرکت هندی ها در حوزه بخش مرکزی شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط : طی جلسه اخیر فرماندار شهرستان شوط با ادارات مرتبط در خصوص کاهش آلایندگی کارخانه کابی آلیاژ، با حضور فرماندار و بخشدار و تعدادی از ادارات از این کارخانه بازدید به عمل آمد.

بازدید فرماندار شهرستان شوط از کارخانه کابی آلیاژ شرکت هندی ها در حوزه بخش مرکزی شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط : طی جلسه اخیر فرماندار شهرستان شوط با ادارات مرتبط در خصوص کاهش آلایندگی کارخانه کابی آلیاژ، با حضور فرماندار و بخشدار و تعدادی از ادارات از این کارخانه بازدید به عمل آمد.
گفتنی است براساس مصوبات جلسه قبلی یکسری اقداماتی جهت کاهش آلایندگی کارخانه مذکور پیشنهاد شده بود که بایستی اجرا می شد که خوشبختانه تعدادی از آنها اجرایی شده بود این قبیل اقدامات شامل
1-  نصب بک فیلتر در کارخانه کابی آلیاژ به مبلغ 20 میلیارد ریال جهت کاهش آلایندگی محیط زیست و جلوگیری از پخش ذرات و گاز های حاصل از فعالیت واحد برابر استاندارد های زیست محیطی
2-  پوشش کل واحد کارخانه کابی آلیاژ جهت جلوگیری ازپخش ذرات حاصل از فعالیت کارخانه  به اطراف  و زمین های کشاورزی به مبلغ 20 میلیارد ریال
3-  راه اندازی واحد HSE  (بهداشت – سلامت و ایمنی_محیط زیست ) در کارخانه کابی آلیاژ
4- رفع موارد بهداشتی شبکه بهداشت و درمان در کارخانه جهت رفاه حال کارگران
شایان ذکراست موارد مطرح شده در کارخانه کابی آلیاژ شرکت هندی ها اجرایی شده بود.