گزارش تصویری/تجلیل از اعضای شورای اسلامی شهر یولاگلدی "گرامیداشت هفته شورای اسلامی شهر و روستا"