بازدید از اجرای عملیات آسفالت ریزی معابر داخلی روستای کش ارخی

بازدید از  اجرای عملیات آسفالت ریزی معابر داخلی روستای کش ارخی
بخشدار مرکزی شوط به همراه رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرای عملیات آسفالت ریزی معابر داخلی روستای کش ارخی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:بخشدار مرکزی شوط از اجرای عملیات آسفالت ریزی معابر داخلی روستای کش ارخی به همراه رییس بنیاد مسکن بازدید کرد.شایان ذکر است

عملیات آسفالت ریزی روستای کش آرخی به متراژ ۱۳۷۰۰ مترمربع به پایان رسید و با اتمام این طرح  ۸۵ درصد معابر عمومی داخل روستای کش آرخی از مزایای آسفالت بهره مند شد.